Gabinet
Psychoterapii
w Pruszkowie

Pomagamy osobom cierpiącym z powodu różnych
problemów o podłożu emocjonalnym, doświadczającym
trudności w relacjach z innymi, a także osobom
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.