Elżbieta Miłosz

Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W kręgu moich szczególnych zainteresowań jest
psychologia rozwojowa dziecka, jego funkcjonowanie w systemie rodzinnym, a
zwłaszcza znaczenie, jakie ma dla jego rozwoju bezpieczna więź z
rodzicami/opiekunami, środowisko edukacyjne i społeczne.
Wspieram rodziców i opiekunów w rozwijaniu umiejętności rozumienia
dziecięcych zachowań, wzmacnianiu ich kompetencji i dbaniu o siebie w życiu
codziennym, aby nie ulegali wypaleniu rodzicielskiemu.

Moje życie zawodowe związane jest ze żłobkami, przedszkolami i szkołami.
Aktualnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mam
doświadczenie w prowadzeniu diagnoz dzieci, konsultacji dla rodziców i
nauczycieli, zajęć terapeutycznych z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi w
ramach wczesnego wspomagania rozwoju, treningów umiejętności
społecznych, różnych form zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i
dorosłych. Wspieram osoby chorujące na alopecję (łysienie plackowate) i ich
najbliższych.
Stale poszerzam moją wiedzę, podnoszę kompetencje aktywnie uczestnicząc w
szkoleniach, kursach, konferencjach czy webinarach. Swoją pracę poddaję
systematycznej superwizji i interwizjom koleżeńskim.

Zapraszam na:

 • konsultacje dla rodziców dzieci do 12 roku życia
 • konsultacje prediagnostyczne i obserwacje dzieci w wieku do 12 roku życia
 • pracę terapeutyczną z dziećmi 6-12 lat w oparciu o Metodę „Kid’s Skills – Dam radę! ”
 • konsultacje dla osób cierpiących na alopecję, a także ich bliskich
 • terapię krótkoterminową w nurcie TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach) z wykorzystaniem terapii ACT (terapia akceptacji i zaangażowania)

Kwalifikacje:

 • Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – studia magisterskie na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie psychologii
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Podyplomowe Studium Logopedii
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Studia Podyplomowe w zakresie Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi

Kursy i szkolenia:

 • Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie – kurs kwalifikacyjny pt. Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – ukończenie dwustopniowego kursu uprawniającego do prowadzenia klinicznej obserwacji, testów, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci
 • Studium pracy z rodziną z małym dzieckiem
 • Kurs I i II stopnia „Podstawy HANDLE w zaburzeniach ze spektrum autyzmu” – Centrum Rozwoju Relacji Droga
 • Roczny staż obejmujący szkolenie teoretyczne i staż praktyczny dotyczący pracy z dziećmi z autyzmem – Fundacja Synapsis
 • Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”  Fundacja Synapsis
 • Szkolenie „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości” – Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
 • Kurs Neuropsychologia kliniczna dziecka – teoria i praktyka – CBT
 • Szkolenie pt. Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania – Centrum Psychologiczne ITEM
 • Trauma u niemowląt i małych dzieci – Centrum Psychologiczne ITEM
 • Szkolenie „Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów – edycja XVI” – Bliskie Miejsce
 • Kurs doskonalący „Porozumienie bez przemocy”
 • „Kid’s Skills – Dam radę!” – metoda terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oparta na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – ukończony poziom podstawowy i zaawansowany (szkolenie I i II stopnia ) – Centrum TSR
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS Bricks&Play
 • Kurs Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie (ACT) – Sabina Sadecka
 • TSR w obliczu lęku – LETSR
 • Podejście Systemowe w TSR – LETSR
 • Praca z rodziną w obliczu rozwodu w nurcie TSR – LETSR
 • Depresja jako sygnał – prace w nurcie TSR – LETSR
 • Ciało. Relacje . Zdrowienie. Kurs terapii traumy oparty o neurobiologię interpersonalną – Sabina Sadecka