Joanna Kapciak

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej. Pracuję również jako psychoterapeuta. Kwalifikacje do pracy zdobyłam studiując psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kończąc kurs zaawansowany terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam również szkołę trenerów i coachów umiejętności wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Regularnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących psychoterapii i wsparcia psychologicznego. Jestem w trakcie procesu certyfikacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach edukacyjnych wspierając dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie na co dzień pomagam dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.

W pracy psychoterapeutycznej wspieram małżeństwa oraz całe rodziny w pokonywaniu trudności i w budowaniu dobrych relacji.

Towarzyszę nastolatkom w pokonywaniu lęku, stresu, obniżonego nastroju oraz w próbach zrozumienia trudu adolescencji.

Pomagam również indywidualnie osobom dorosłym, które mierzą się z depresją, lękiem, stratą, osobistym kryzysem.

Metody pracy

W mojej  pracy terapeutycznej stosuję podejście systemowe zakładające, że  człowiek jest elementem szerokiego systemu, którego funkcjonowanie istotnie na niego wpływa. W trakcie spotkań terapeutycznych indywidualnych lub rodzinnych analizuję ten wpływ i wspieram w nadawaniu mu takiego znaczenia, które może być źródłem zmiany.