Terapia TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to nurt terapeutyczny, polegający na dochodzeniu do celu (rozwiązywaniu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron. W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach unika się wracania do przeszłości, większość
uwagi kierując na teraźniejszość i przyszłość.
TSR opiera na się technikach wspomagania zmiany, ale nie zakłada przy tym ustalonej strategii i kolejności działań – terapeuta nie analizuje i nie opisuje zgłoszonego problemu, a ostatecznym efektem terapii jest nie samo rozwiązanie problemu, ale opracowanie najlepszego, najbardziej optymalnego wyjścia z danej sytuacji. To uczestnik terapii (często przez samych terapeutów nazywany po prostu „klientem” decyduje o tym, które problemy są rozwiązywane i w jakiej kolejności.

Od innych metod TSR różni się tym, że terapeuta nie wchodzi w rolę eksperta, który daje klientowi wskazówki, jak rozwiązać trapiące go problemy, nie wyznacza celów, jakie osoba poddająca się terapii powinna osiągnąć, żeby trudności, z którymi się zgłosiła zupełnie zniknęły lub zmniejszyły swoje nasilenie. Metoda TSR zakłada, że to klient posiada wszelkie zasoby, aby znaleźć najkorzystniejszy dla siebie sposób poradzenia sobie z trudnością. W TSR nie stawia się diagnozy, nie rozkłada problemu na czynniki pierwsze, a do przeszłości klienta wraca się tylko sporadycznie. Podczas terapii szuka się emocji, odczuć i umiejętności (w psychologii nazywa się je zasobami klienta, które się sprawdzają i pomagają w życiu.
Dochodzi się do tego przez skupienie się na „tu i teraz” oraz na przyszłości uczestnika terapii. Do tego co minęło wraca się tylko po to, aby odszukać momenty, w których omawiany problem jeszcze nie istniał, był nieco mniejszy lub klient był w stanie choć w minimalnym stopniu sobie z nim radzić. Zadaniem terapeuty jest wydobycie zasobów danej osoby, jej umiejętności, predyspozycji czy skutecznych sposobów działania. Wszystko po to, by łatwiej wypracować strategię dojścia do oczekiwanej przyszłości.