Metoda Kid's Skills - Dam radę

Metoda Kids Skill’s – „Dam radę”  jest metodą opartą na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Z powodzeniem może być stosowana już u dzieci trzyletnich. Jej celem jest pomoc dzieciom w radzeniu sobie z  bardzo różnymi trudnościami. Podstawowym założeniem jest to, że nie rozmawiamy o problemach dziecka, ale o umiejętnościach, których potrzebuje się ono nauczyć, aby poradzić sobie z problemem.
Bardzo ważna jest zmiana sposobu myślenia i skoncentrowanie się na rozwijaniu konkretnych umiejętności, potrzebnych dziecku do przezwyciężenia trudności np.:

  • zamiast: „Przestań obgryzać paznokcie” wsparcie dziecka w opanowywaniu umiejętności „Dbam o paznokcie, zapuszczam piękne paznokcie”;
  • zamiast „Nie bij dzieci” pomoc dziecku w rozwijaniu umiejętności „Kontroluję swój gniew”, „Kiedy zaczynam czuć złość, wściekłość idę do Pani, mamy i mówię: jestem zły”;
  • zamiast „Nie wykrzykuj, nie przerywaj mi” rozwijanie umiejętności „Zapisuję w zeszycie, to co mi nagle przyjdzie do głowy, po lekcji czytam Pani”;
  • zamiast „Nie graj tyle na komputerze” uczenie się umiejętności „Planowania swojego dnia” itp.