Terapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw to cykliczne spotkania terapeuty z osobami będącymi małżeństwem lub parą, które przeżywają kryzys w swojej relacji.

Podstawowym celem terapii par jest przepracowanie problemu obojga partnerów, w wyniku którego następuje zmiana relacji pomiędzy nimi, poprawa komunikacji, znalezienie porozumienia, większe zrozumienie siebie nawzajem i możliwość zmiany dotychczasowych zachowań. Psychoterapia pozwala osobom zrozumieć źródła problemów w ich związku, pokonać kryzys oraz konstruktywnie radzić sobie z trudnościami w przyszłości przy zachowaniu wzajemnego szacunku.