PoMoc

GABINET PSYCHOTERAPII

Kim jesteśmy?

Joanna Kapciak – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy psychologicznej. Pracuję również jako psychoterapeuta. Kwalifikacje do pracy zdobyłam studiując psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kończąc kurs zaawansowany terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam również szkołę trenerów i coachów umiejętności wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Regularnie rozwijam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących psychoterapii i wsparcia psychologicznego.

Elżbieta Miłosz – psycholog

Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W kręgu moich szczególnych zainteresowań jest psychologia rozwojowa dziecka, jego funkcjonowanie w systemie rodzinnym, a zwłaszcza znaczenie, jakie ma dla jego rozwoju bezpieczna więź z rodzicami / opiekunami, środowisko edukacyjne i społeczne. Wspieram rodziców i opiekunów w rozwijaniu umiejętności rozumienia dziecięcych zachowań, wzmacnianiu ich kompetencji i dbaniu o siebie w życiu codziennym, aby nie ulegali wypaleniu rodzicielskiemu. Moje życie zawodowe związane jest ze żłobkami, przedszkolami i szkołami.

Gdzie jesteśmy?