Terapia indywidualna

Jest to cykl spotkań z psychoterapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się po pomoc. Psychoterapia indywidualna pomaga poznać i zrozumieć źródła problemów, odkryć swoje potrzeby i wartości, wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, ale także doświadczyć autentycznego kontaktu z drugą osobą. Osiągnięcie tej wiedzy, w wyniku indywidualnych spotkań z terapeutą, pozwala na świadome dokonywanie zmian prowadzących do większej satysfakcji z życia.

Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, odkrywania źródeł trudności, cierpienia i niepokoju, uczestniczy w sięganiu do doświadczeń z przeszłości, poszukując przyczyn aktualnie przeżywanych problemów. Psychoterapeuta uważnie słucha, wspiera i pomaga zrozumieć towarzyszące procesowi myśli i uczucia. Zadaniem specjalisty jest pomoc w rozumieniu i wydobywaniu uczuć oraz w lepszym poznaniu siebie. Tworząc atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, psychoterapeuta dba o to, by wspólna praca zmierzała do realizacji wcześniej ustalonych celów terapii.