Konsultacje rodzicielskie

Konsultacje i poradnictwo dla rodziców to spotkanie z rodzicem lub rodzicami doświadczającymi trudności w wychowywaniu i budowaniu relacji z dziećmi w każdym wieku. Podczas rozmowy psycholog poznaje obszary, których dotyczą problemy, strukturę rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz dotychczasowy przebieg rozwoju dziecka. Celem spotkań o charakterze poradnictwa jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci, podnoszeniu kompetencji rodzicielskich i wspieranie w budowaniu z dziećmi dobrych, bezpiecznych relacji.