Terapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna to spotkania psychoterapeuty z całą rodziną, których celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, odbudowa więzi między jej członkami i uruchomienie ich zasobów.  Rodzina tworzy system, w którym poszczególne osoby pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wpływają na siebie. Dzięki udziałowi w terapii poprawia się komunikacja w rodzinie, następuje lepsze zrozumienie zachowania poszczególnych jej członków, lepsze zrozumienie swoich potrzeb w odniesieniu do pozostałych domowników i poznanie sposobów wyrażania ich oraz respektowanie własnych i cudzych granic w kontakcie.