Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna jest wstępem do psychoterapii lub kończy się poradą dotyczącą możliwego postępowania w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.

To spotkanie z osobą zgłaszającą się, którego celem jest poznanie trudności klienta, historii jego życia, sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych i z osobami ważnymi oraz dobranie najlepszej formy pomocy.

Podczas konsultacji psychologicznej osoba poszukująca pomocy może zauważyć pewne prawidłowości w funkcjonowaniu, stałe schematy zachowania i reagowania w różnych sytuacjach społecznych, swoje przekonania na temat ludzi i świata, a także dostrzec ich źródło. Uporządkowanie przez terapeutę treści wnoszonych przez klienta pozwala ustalić cel wspólnej pracy i zaproponować odpowiednią metodę wsparcia.