Psychoterapia rodzinna

Jest to cykl spotkań psychoterapeuty z całą rodziną. Rodzina tworzy system, w którym poszczególni jej członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie wpływają.

System rodzinny może być główną przyczyną pojawienia się trudności u jednego z jego członków (najczęściej dziecka) i jednocześnie trudności te wpływają na pozostałych domowników. Zazwyczaj to stanowi podstawę do rozpoczęcia terapii rodzinnej.

W wyniku psychoterapii rodzina przepracowuje istniejącą trudność i w efekcie tego, problem zwykle ustępuje. Terapia sprawia, że poprawia się komunikacja w rodzinie, następuje lepsze zrozumienie zachowania poszczególnych jej członków, lepsze zrozumienie swoich potrzeb w odniesieniu do pozostałych domowników i poznanie sposobów wyrażania ich oraz respektowanie własnych i cudzych granic w kontakcie. Członkowie rodziny mają także możliwość poznania wiedzy na temat swoich i cudzych schematów myślenia i mechanizmów działania. Rodzice mogą doskonalić umiejętności wychowawcze.

Spotkania rodzinne prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów, odbywają się z częstotliwością co trzy, cztery tygodnie.

Terapia rodzinna przeznaczona jest dla rodzin:

  • W których pojawiające się trudności są wywołane problemami jednego jej członka
    (np. konflikty rodziców spowodowane problemami wychowawczymi dziecka)
  • W których problemy jednego jej członka mają swoje źródło w relacjach rodzinnych
    (np. złe zachowanie dziecka wywołane napięciem pomiędzy rodzicami)
  • W których pojawiają się trudności w komunikacji pomiędzy jej członkami
  • Które przeżywają kryzys życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy) i nie radzą sobie ze skutkami zachodzących zmian.
Psychoterapia pruszków logo
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone