Renata Naworska

Psycholog, Psychoterapeuta

Pomagam osobom doświadczającym trudności w kontakcie z bliskimi (współmałżonkami, partnerami, dziećmi, rodzicami) oraz w relacjach z innymi ludźmi. Pracuję z osobami będącymi w kryzysach życiowych, przeżywającymi wahania nastroju, pragnącymi lepiej poznać i zrozumieć motywy swoich działań i wyborów. Mam doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcjonalnych, w tym wzrastających w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA, DDD).

Prowadzę terapię rodzinną, małżeńską/par oraz indywidualną psychoterapię dorosłych i młodzieży.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Kwalifikacje zdobyłam w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, w Studium Terapii Rodzin oraz podczas wielu kursów i szkoleń specjalistycznych. Obecnie uczestniczę w 5-letnim całościowym Szkoleniu Systemowo - Psychodynamicznym organizowanym przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie, atestowanym przez Sekcję Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin PTP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami na stanowisku psychologa w szkole, w specjalistycznej poradni rodzinnej prowadząc konsultacje, terapię indywidualną, rodzinną i terapię par oraz w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą młodym dorosłym (osobom w wieku 18-26 lat). Odbyłam staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, prowadzę autorski warsztat rozwoju osobistego, współprowadzę grupę terapeutyczną dla DDA.

Moja praca terapeutyczna poddawana jest systematycznej superwizji.

Jestem zdania, iż podstawą sukcesu psychoterapii jest relacja oparta na otwartości, wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Joanna Wituszyńska

Pracuję z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju, lęku, niepewności, szukającymi sensu w życiu.

Pracuję także z małżeństwami i parami oraz całymi rodzinami.

Podczas terapii mamy możliwość zmienić stare wzorce postępowania, poszerzyć i przekształcić sposoby radzenia sobie z trudnościami tak, aby były one zdrowsze i bardziej adekwatne.

Jest to możliwe w atmosferze zaufania i szacunku gdzie człowiek spotyka człowieka.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie podwyższam swoje kwalifikacje w ramach 4-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim Łodzi. Pracuję pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

W przeszłości związana byłam z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży "Wspólny Dom" w Wildze, specjalistyczną poradnią rodzinną, pracowałam także jako psycholog w szkole podstawowej i gimnazjum.

Prowadzę warsztaty rozwojowe dla dorosłych, warsztaty dla rodziców, a także dla dzieci i młodzieży związane z budowaniem poczucia własnej wartości.

"Problemy towarzyszą nam od zawsze. Kłopot jednak nie w tym, że istnieją, ale w sposobie, w jaki ludzie radzą sobie z nimi. To właśnie ów sposób niszczy ludzi, nie same problemy. Więc gdy nauczymy się na nowo, jak sobie z nimi radzić, problemy nie będą już tym samym."

Virginia Satir - psychoterapeutka rodzinna

Psychoterapia pruszków logo
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone