Konsultacje przychologiczne

Jest to rodzaj spotkania osoby zgłaszającej się z psychoterapeutą, którego celem jest poznanie jej trudności, dotychczasowego i aktualnego przebiegu życia oraz dobranie najlepszej formy pomocy.

Konsultacja ma charakter wywiadu, w którym terapeuta zadaje pytania dotyczące historii życia, relacji społecznych, ważnych osób, mających wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka.

Konsultacja psychologiczna często pozwala osobie poszukującej pomocy dostrzec pewne prawidłowości w funkcjonowaniu, stałe schematy zachowania i reagowania w różnych sytuacjach społecznych, swoiste przekonania na temat ludzi i świata, a także dostrzec ich źródło. Uporządkowanie przez terapeutę treści wnoszonych przez osobę zgłaszającą się pozwala ustalić cel wspólnej pracy i zdecydować jaka forma pomocy będzie najbardziej odpowiednia.

W wyniku konsultacji osoba zgłaszająca się może otrzymać wskazania do psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej/pary, rodzinnej lub konsultacji u innego specjalisty. Konsultacje psychologiczne mogą być wstępem do rozpoczęcia terapii lub skończyć się zaproponowaniem innej formy pomocy.

Konsultacje przeznaczone są dla wszystkich osób zgłaszających się po pomoc psychologiczną. Szczególnie polecane są dla osób, które nie miały dotychczas doświadczeń z psychoterapią i potrzebują znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla swoich problemów. Konsultacja psychologiczna jest niezbędnym warunkiem psychoterapii.
Trwa najczęściej od jednego do trzech spotkań.

Psychoterapia pruszków logo
Gabient Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej © 2013. Wszelkie prawa zastreżone