KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne to zwykle 1-3 spotkania z psychoterapeutą. Mają na celu określenie problemów, z jakimi zgłasza się klient oraz podjęcie decyzji o formie pomocy. Konsultacje psychologiczne mogą być wstępem do rozpoczęcia terapii lub skończyć się zaproponowaniem innej formy pomocy.

Konsultacje trwają 50 minut, kosztują 170 zł.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

To regularne spotkania z psychoterapeutą nakierowane na rozwiązanie problemów klienta wyłonionych w toku konsultacji psychologicznych, które odbywają się ze stałą częstotliwością (zwykle raz w tygodniu). Celem psychoterapii może być także potrzeba rozwoju osobistego i chęć poszerzenia własnej świadomości.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, kosztuje 170 zł.

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Psychoterapia pary jest formą pomocy w sytuacjach, kiedy problem dotyczy relacji między partnerami. Spotkania z terapeutą mogą pomóc w zrozumieniu kryzysu, w polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i bliskości między partnerami.

Sesje terapii pary trwają 60 minut, odbywają się co tydzień lub dwa tygodnie, kosztują 200 zł.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

To forma terapii stosowana w sytuacji, gdy pojawia się trudność w rodzinie. Spotkania rodzinne przyczyniają się do poprawy komunikacji pomiędzy członkami rodziny, budowaniu bliskości i więzi emocjonalnej pomiędzy nimi oraz mogą pomóc w zlikwidowaniu objawów, które były przyczyną kryzysu. W psychoterapii rodzinnej uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.

Spotkania terapeutyczne trwają 90 minut, odbywają się co trzy - cztery tygodnie, kosztują 250 zł.

Psychoterapia pruszków logo
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone