Psychoterapia par i małżeństw

Są to cykliczne spotkania z psychoterapeutą dwojga osób będących ze sobą w bliskiej, intymnej relacji. Para nie musi być w związku formalnym.

Podstawowym celem terapii par jest przepracowanie problemu obojga partnerów, w wyniku którego następuje zmiana relacji pomiędzy nimi, poprawa komunikacji, znalezienie porozumienia, większe zrozumienie siebie nawzajem i możliwość zmiany dotychczasowych zachowań.

Psychoterapia pomaga w zrozumieniu źródeł problemu, w wyjściu z kryzysu, uczy wzajemnego słuchania, rozwiązywania konfliktów i akceptowania różnic u siebie nawzajem. Pozwala osobom konstruktywnie radzić sobie z trudnościami w przyszłości przy zachowaniu szacunku do własnych odmienności.

Partnerzy pracują nad zmianą wzajemnych postaw, nad umiejętnością wyrażania swoich potrzeb, nad językiem komunikacji i nad wypracowywaniem kompromisów.
Proces terapeutyczny oddziałuje jednocześnie na obojga partnerów.

Psychoterapia pary prowadzona jest przez jednego lub dwóch terapeutów, odbywa się zwykle co dwa tygodnie.

Przeznaczona jest dla par, które:

  • Przeżywają trudności i konflikty
  • Przeżywają kryzys w związku
  • Chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie i swój związek
Psychoterapia pruszków logo
Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone